© 1996-2018 Stichting Rainbow

לוח הזמנים

רק על עצמי לצחוק ידעתי - רולנדה שגרן

יום ראשון

23-9-2018, 15:15

"לרולנדה שגרן נוכחות של פגז קומפוט בימתי" - ידיעות אחרונות 
"רולנדה שגרן היא באמת פצצת צחוק מיוחדת במינה. האנרגיות שלה, חוש העיתוי המופלא שלה, השחרור וחוסר האמצעיות שלה- הופכים אותה לאישיות בימתית מיוחדת" - מעריב

מכירה מוקדמת

12.50

רק על עצמי לצחוק ידעתי - רולנדה שגרן

מוצאי שבת

22-9-2018, 20:15

"לרולנדה שגרן נוכחות של פגז קומפוט בימתי" - ידיעות אחרונות 

"רולנדה שגרן היא באמת פצצת צחוק מיוחדת במינה. האנרגיות שלה, חוש העיתוי המופלא שלה, השחרור וחוסר האמצעיות שלה- הופכים אותה לאישיות בימתית מיוחדת" - מעריב

מכירה מוקדמת

12.50

״מאחורי העיניים״

אנשי תיאטרון זוכרים את נאוה סמל 

יום ראשון

9-12-2018, 15:15

מפגש ומופע בהנחיית נעם סמל עם שחקניות מארצות שונות, שביצעו את ״הילד מאחורי העיניים״ מאת נאוה סמל ז״ל, בהולנדית, אנגלית, טורקית ועברית.

מכירה מוקדמת

12.50

״מאחורי העיניים״

אנשי תיאטרון זוכרים את נאוה סמל 

 

מוצאי שבת

8-12-2018, 20:15

מפגש ומופע בהנחיית נעם סמל עם שחקניות מארצות שונות, שביצעו את ״הילד מאחורי העיניים״ מאת נאוה סמל ז״ל, בהולנדית, אנגלית, טורקית ועברית.

מכירה מוקדמת

12.50

מפגשי שירה וספרות

25-3-2019 - 1-4-2019, 20:15

פרטים בקרוב!

מכירה מוקדמת

12.50

מפגשי שירה וספרות

25-3-2019 - 1-4-2019, 20:15

פרטים בקרוב!

מכירה מוקדמת

12.50

מפגשי שירה וספרות

במהלך שבוע שלם

25-3-2019 - 1-4-2019, 20:15

פרטים בקרוב!

מכירה מוקדמת

12.50

מפגשי שירה וספרות

במהלך שבוע שלם

25-3-2019 - 1-4-2019, 20:15

פרטים בקרוב!

מכירה מוקדמת

12.50

מפגש עם אורנה בן דור, 

יוצרת קולנוע וטלויזיה

יום ראשון

2-6-2019, 15:15

פרטים בקרוב!

מכירה מוקדמת

12.50

מפגש עם אורנה בן דור, 

יוצרת קולנוע וטלויזיה

 מוצאי שבת

1-6-2019, 20:15

פרטים בקרוב!

מכירה מוקדמת

12.50