© 1996-2018 Stichting Rainbow

הבית הישראלי

משרד העלייה והקליטה מפעיל באמצעות השגרירויות והקונסוליות בחו"ל פרויקט ייחודי לשמירת הקשר עם הישראלים החיים מחוץ לישראל - "הבית הישראלי". ייעודו העיקרי לספק ייעוץ והכוונה למתעניינים באפשרויות השיבה הביתה ולהעניק ליווי וייעוץ אישי בתכנון החזרה. 

"בבית הישראלי" תוכלו לקבל מידע רב אודות המבצע והזכויות המוענקות במסגרתו וכן סיוע במילוי טופס ההרשמה. תוכלו לקבל גם מידע כללי על זכויותיכם ומעמדכם כתושבים חוזרים.

אחראי "הבית הישראלי" במקום מגוריכם, יכול להנחות אתכם בנושאים הקשורים לתכנון החזרה כגון: האפשרות לקבלת סיוע ממשרד הקליטה, המכס, תקנות ביטוח לאומי והסדרת ביטוח בריאות, סיוע בתעסוקה, נוהלי גיוס לצה"ל ועוד. 

"הבית הישראלי" כשלוחה של מדינת ישראל בחו"ל, הינו כתובת אמינה ותומכת לכל ישראלי המתעניין בחזרה הביתה.