© 1996-2018 Stichting Rainbow

קצתרבות

הוא פרוייקט של ״בית לתרבות ישראלית באמסטרדם״

בשיתוף פעולה עם ״שכל״, אגודת הסטודנטים לעברית של אוניברסיטת אמסטרדם

ובתמיכת עמותת מרור ו-G.D.Y

במסגרת פרוייקט ״קצתרבות״ אנחנו מביאים במשך כל השנה אמנים מישראל למפגשים יחודיים:

ספטמבר 2018 - מופע קומי של רולנדה שגרן ״רק על עצמי לצחוק ידעתי״

 

דצמבר 2018 - מפגש לזכרה של נאוה סמל ז״ל, עם אנשי תיאטרון מארצות שונות שביצעו את ״הילד מאחורי העיניים״, בהנחיית נעם סמל (לשעבר מנהל אמנותי של תיאטרון הקאמרי).

מרץ 2019 - מפגש עם משורר/ת ישראלי/ת

 

יוני 2019 - מפגש עם הבימאית והמפיקה עטורת הפרסים והרייטינג - אורנה בן דור (״בגלל המלחמה ההיא״ֿ ״מעושרות״, ״סיכוי אחרון לאהבה״ ועוד)