© 1996-2018 Stichting Rainbow

לוס החר

שחקנית ובימאית, בוגרת האקדמיה לתיאטרון באמסטרדם, בית הספר לקרקס ברומא, בית הספר למשחק בפריס, וסדנאות משחק ובימוי בברצלונה.

ביימה בהולנד עשרות הצגות בסגנון התיאטרון הפיזי 

ושיחקה בהצגות רבות.

את "הילד מאחורי העיניים" שיחקה ברחבי הולנד

בין השנים 2011 ו-2015

בימאי: יוס חרוניר.