© 1996-2018 Stichting Rainbow

אודליה מרבן - תלבושות ואיפור

נולדתי וגדלתי בכפר חיטים, אחד המקומות היפים ביותר בעולם.

ב-15 השנים אחרונות אני גרה בהולנד, ביתי החדש.

ביומיום אני עובדת בתעשיית הנפט והגאז. אבל האהבה שלי נתונה לאמנויות ולצד הרוחני של החיים.

הייתי מעורבת במספר הפקות בהאג, עם קבוצת התיאטרון האנגלית, בה הופעתי בשורת המקהלה וגם בתפקידים ראשיים, ובה בעת עבדתי מאחורי הקלעים בראש צוות האיפור.