© 1996-2018 Stichting Rainbow

תומכים ב״בית״!

בית לתרבות ישראלית באמסטרדם הוא מסגרת לפעילויות חברה ותרבות בשפה העברית, ברוח ישראלית ובגוון חילוני ופלורליסטי

התמיכה שלכם תסייע לנו ליצור פעילויות נוספות, להנאת הקהילה כולה.

תודה!